Varför höjer ni priset?

Priserna höjs för att Parkering Göteborgs priser ska harmonisera med den avgiftsnivå som råder på intilliggande besöksparkeringar, oavsett om de är kommunala eller privata.  
Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och får varken subventionera besöksparkeringar, parkeringstillstånd eller förhyrda parkeringsplatser.
Prishöjningarna gör att bolaget kan fortsätta investera i hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och delta i Göteborgs stadsutveckling mot grön och nära storstad. ​Här kan du läsa mer om vår prisstrategi.​​​
Parkering Göteborg (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.