Hur fungerar Tillståndspott?

Tillståndspotten är till för er som vill låta era användare dela kollektivt på företagets parkeringstillstånd i appen Parkering Göteborg. Innan du startar, se till att de tillstånd du skall använda i din tillståndspott är tillgängliga (lediga). För att kontrollera detta, gå till sidan tillstånd och välj det område där du vill använda tillståndspotten.
Steg 1: Aktivera tjänsten Tillståndspott under tjänster
För att kunna använda tillståndspotten så måste du först aktivera tjänsten.
(Detta steg är inte med i instruktionsvideon nedan)
På sidan Tjänster:
 1. Aktivera och godkänn villkoren för tjänsten.
Gå till Tjänster
Steg 2: Skapa tillståndspott
På sidan Tillståndspott:
 1. Tryck på Skapa tillståndspott-knappen
 2. På sidan Skapa tillståndspott:
  1. Bestäm titel, sätt gärna en titel som förtydligar vilken plats det gäller för.
  2. Välj tillståndsområde (där du har de tillgängliga tillstånden).
  3. Välj antal tillstånd som skall finnas tillgängliga i din tillståndspott.
  4. Välj hur länge dina användare får parkera.
   När tiden går ut så blir parkeringstillståndet automatiskt tillgängligt igen.
Steg 3: Lägg till användare som skall använda tillståndspotten
När du skapat din tillståndspott är det dags att lägga till användare.

På sidan Användare i tillståndspott:
 1. Tryck på Lägg till användare-knappen.
 2. Välj vilka användare som skall vara med i tillståndspotten genom att trycka på checkboxarna (eller raderna). Du kan välja alla samtidigt genom att klicka på checkboxen högst upp i listan.
Du kan också lägg till nya användare direkt i företagsportalen från denna sida. Då behöver du personnummer och e-postadress till personen. Tryck då på Lägg till användare i företagsportal-knappen.
 1. När du valt de användare som skall ha tillgång till tillståndspotten tryck på Lägg till-knappen längst ner på skärmen.
 2. I fönstret som öppnas, välj Från och Till vilket datum och tid användarna du valt skall ha tillgång till potten.
Sätter du ett framtida från-datum så kommer användaren att se tillståndspotten i appen, men inte kunna börja använda den förrän från-datumet infaller.
Klart!
Mejl med instruktioner och information skickas nu automatiskt till de användare du lagt till.
Din nya tillståndspott är nu redo att börja användas av dina användare.
Användning av tillståndspotten
I huvudvyn i din tillståndspott:
Pågående parkeringar
Här ser du hur många av tillståndspottens tillstånd som används just nu. Här du också dina användares pågående parkeringar. Du kan se när parkeringen startades, och ifall det finns en maxtid satt, när parkeringen avslutas. Du ser också parkerad tid.
Listan med aktiva parkeringar uppdateras varje minut. Behöver du uppdatera snabbare än så kan du ladda om sidan, tryck på ctrl+R (command+R på mac) för att ladda om sidan.
Redigera, lägg till eller ta bort användare
Tryck på Användare-knappen för att komma till sida Användare i tillståndspott.
Här kan du ändra giltighetstider för dina användares medlemskap eller ta bort användare ur tillståndspotten. Notera att du kan välja och ändra flera användares inställningar samtidigt.
Behöver du lägga till fler användare så gör du det genom att trycka på Lägg till användare-knappen.
Redigera inställningar
Tryck på Redigera-knappen ifall du behöver ändra titel på tillståndspotten, antalet tillstånd eller max parkeringstid.
När du ändrar tillståndspottens inställningar och trycker på Spara-knappen skickas ett mejl till användarna i din tillståndspott som informerar om att pottens inställningar har uppdaterats.
Radera tillståndspott
Tryck på Redigera-knappen. På redigera sidan, i högra övre hörnet, tryck på Radera tillståndspott-knappen. I fönstret som öppnas, befräfta att du vill radera tillståndspotten.
Gå till Tillståndspott
Parkering Göteborg (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.