Hur sparas användarnas personnummer?

Personnumren som du lägger in i företagsportalen sparas i en databas hos oss och används endast för att matcha så rätt användare får tillgång till rätt tjänst.
Personnumret är en personuppgift som direkt kan hänföras till en individ. Vi gör vårt yttersta för att skydda våra kunder och användares integritet genom att hantera informationen aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Här kan du läsa mer om personuppgifter
Parkering Göteborg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.