Hur sätter ni timtaxan på besöksparkering?

En gång om året gör vi en översyn av våra timtaxor för att se till att jämförbara parkeringar inom ett och samma område ligger på likvärdiga nivåer. För att nå dit behöver vi höja priserna i vissa områden, medan andra priser är oförändrade. I de områden där vi ser stora prisskillnader på parkering sker prisjusteringen ofta över några års tid.
I samband med budget tar styrelsen beslut om prisjusteringarna inför kommande år. De genomförs sedan 1 januari.
Vi har idag två prissättningsmodeller för Parkering i Göteborg, natt och dag. Någon tidsdifferentierad taxa avseende nyttjandegrad finns inte.
Parkering Göteborg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.